Land Art Association is een wettelijk geregistreerde NGO onder de Roemeense (EU) jurisdictie. Onze bossen worden geplant in centraal Roemenië opdat deze bossen kunnen profiteren van de strikte wettelijke bescherming, vrede en stabiliteit welke gegarandeerd wordt door de Europese Unie. Wij hebben ook andere landen overwogen in andere werelddelen waar land en arbeidskracht om onze bossen op te zetten goedkoper waren. Maar omdat wij een redelijke zekerheid willen hebben dat iedere contributie die wij krijgen een duurzame (bijna eeuwige) invloed zal hebben komt Roemenië geweldig positief uit de vergelijking.

 

Waarom bosbouw ondersteunen?
Omdat je niet alleen deugdelijk genoeg bent om je te bekommeren maar ook dapper genoeg bent om actie te ondernemen voor een groenere en betere toekomst. Er is geen ruimte om alle voordelen en details te benoemen maar als je om schone lucht en schoon water geeft en je bekommert om de mensheid op onze planeet Aarde, dan kun je het beste actie ondernemen en bossen (her)beplanten of de bestaande bossen beschermen.

 

Welke bomen/bossen planten wij?
De boomsoorten voor ieder individueel project kunnen gevonden worden in de projectbeschrijving. Over het algemeen proberen wij de compositie van lokale en regionale bossen te benaderen. Wij gebruiken inheemse, langlevende, breed gebladerde boomsoorten zoals de eik (Quercus) of de Linde (Tilia) om zo nieuwe bossen te creëren welke tot veerkrachtige leefgebieden uitgroeien. Zelfs onze kleinste plantage bevat minstens twee boomsoorten. Wij planten nooit invasieve of uitheemse boomsoorten. Wij hebben ook een sterke voorkeur voor multifunctionele bomen welke naast het absorberen van tonnen CO 2 en het uitstoten van tonnen zuurstof ook dienst doen als bijen graasgebied, voedselvoorziening en nest- en verstopplaats voor een breed scala aan wilde dieren.

 

Waarom noemen wij onze vereniging Land Art?
Elk bos is een kunstwerk met per definitie een Goddelijke waarmerk. Wij wilden echter een menselijke toets hier aan geven. Waar de omvang van een gebied het toestaat zullen wij enorme bos tekeningen (Nasca lijn stijl) aanplanten, getekend met het gebruik van diverse boomsoorten.

 

Wat voor soort land wordt gebruikt voor Land Art bossen?
Wij gebruiken gedegradeerde, vervuilde en lastig te bereiken gebied met een lage landbouwproductiviteit om onze bossen te planten zodat wij de voedselproductie op uitstekende stukken landbouwgrond niet verminderen. Onthoud dat iemand op de een of andere manier de 9.000.000.000.000 mensen zal moeten voeden welke binnenkort op Aarde zullen leven.

 

Waarom staan we advertenties toe?

Vanwege onze niet aflatende drive om zoveel mogelijk bos te planten.  Het was geen gemakkelijke keuze, maar Google betaalt onze associatie voor elke klik op een advertentie die wordt weergegeven op onze website. Daarom beschouwen we het als een kans voor mensen die hun eigen geld niet doneren om een bijdrage te leveren aan de doelstelling om bossen te planten door Google daarvoor te laten betalen.

Toch hebben we ons best gedaan om de advertenties discreter dan normaal te houden.

 

Als we de nodige fondsen verstrekken, kunnen we het bos dan naar ons bedrijf noemen?

JA, zolang de naam binnen de grenzen van algemeen fatsoen valt, hebben individuen, groepen en bedrijven het recht om een naam te kiezen voor het bos dat zij creëren.

We kunnen zelfs uw bedrijfslogo of gekozen symbool (onder bepaalde voorwaarden) als een gigantische ‘bosfoto’ inplanten.

 

Ik heb het land en een plan om fondsen te werven voor de bebossing. Ik heb gewoon een geloofwaardig platform nodig om het project te verankeren, kan ik het jouwe gebruiken?

JA, we zijn blij dat u het initiatief neemt. Onze tarieven zijn slechts een fractie van die van Facebook, Kickstarter of Indiegogo. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. We raden u ten sterkste aan om uw plan bij de lokale autoriteiten te controleren voordat u een fondsenwervende campagne start, het behandelen van giften is een grote verantwoordelijkheid. In de bovenstaande gevallen zullen we een disclaimer toevoegen om de potentiële bijdragers van het project te informeren dat deze niet rechtstreeks door onze vereniging wordt beheerd.

 

We hebben het land, de expertise en de toelating voor bebossing. Kan u de fondsenwerving voor ons doen?

NEE, we nemen de volledige morele en wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de ontvangen donaties. Daarom kunnen we geen fondsen werven voor derden.

 

Kan u ons regelmatig informeren over de groei van het bos dat we hebben (mede) gefinancierd?

JA, met plezier. We kunnen foto's en video's leveren over de werken en de staat/groei van het bos. Op speciaal verzoek (en extra kosten) kunnen we u (semi) professionele foto's en video's aanbieden.

 

Zou het mogelijk zijn dat in plaats van bossen aan te leggen, landbouwgronden opzij worden gezet en de natuur eenvoudigweg wordt overgenomen? Ik denk dat dit het gebied dat aan de natuur is voorbehouden vergroot.

JA, u hoeft alleen maar een toezegging te doen om het opzij houden te financieren voor een minimum van 5 jaar. Omdat u de plantage- en onderhoudskosten spaart, creëert een braaklegging een verdubbeling van het gebied dat is gewijd aan de natuur in vergelijking met een bosaanplanting. In 20-25 jaar zal het beschermde braakliggend gebied spontaan een jong bos worden.